21η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 21η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 18-5-2022 και ώρα 10:00.