21η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

ΟΠΚΑΠ

Η 21η/2022 συνεδρίαση (ειδική) του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 5-12-2022 και ώρα 15:00.