21η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά ζώσης την Τετάρτη 29-11-2023 και ώρα 18:00.

Δείτε τη συνεδρίαση