22η/2020 συνεχιζόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 18-11-2020 και ώρα 15:30. (Συνεχιζόμενη συνεδρίαση)-