22η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 22η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 23-5-2022 και ώρα 10:30.