22η/2023 (ειδική) και 23η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά ζώσης την Πέμπτη 21-12-2023 και ώρα 18:00 (22η ειδική συνεδρίαση) και ώρα 19:00 (23η τακτική συνεδρίαση).

Δείτε τις συνεδριάσεις