23η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 23η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21-6-2023 και ώρα 13:00.