26η/2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 7-7-2020 και ώρα 14:00.