26η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 26η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 7-6-2022 και ώρα 13:00.