28 Απριλίου • Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία & την Ασφάλεια στην εργασία

Δελτίο Τύπου

Το σημαντικό μήνυμα αυτής της μέρας είναι να γίνει κοινή συνείδηση όλων ότι οι καλές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία δεν ανήκουν στη σφαίρα της πολυτέλειας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζόμενων παντού και υποχρέωση των φορέων, οργανισμών και εταιρειών να  τη διασφαλίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό, τα θέματα αυτά μπαίνουν πάντα σε προτεραιότητα για το Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Σε συνεργασία με  την Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων και το Σωματείο Εργαζομένων, ο Δήμος αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας, που όπως είναι λογικό βασίζεται στην πολύπλευρη πρόληψη, διαθέτοντας Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, που φροντίζουν για την εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μέσα στον Οργανισμό γύρω από τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Στις εκπαιδεύσεις αυτές, δίνεται έμφαση  στις πρακτικές οδηγίες και συμβουλές που προάγουν την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών κατά τη διάρκεια της εργασίας, την αποφυγή μυοσκελετικών παθήσεων μέσα από την  ορθή στάση σώματος στο γραφείο και πολλα άλλα.  

Επιπλέον, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου υλοποιεί τη διεξαγωγή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε όλο το προσωπικό του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και διαθέτει στους εργαζόμενους τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Ο Δήμος οφείλει να διαφυλάσσει την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους και να εργάζεται για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, με σκοπό την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες, βάζοντας σε προτεραιότητα τη σωματική και την ψυχική υγεία των εργαζομένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ