28 Απριλίου • Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία & την Ασφάλεια στην εργασία

Για το Δήμο Αγίου Δημητρίου τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του αποτελούν συνεχή προτεραιότητα. Τόσο στο πλαίσιο της Νομοθεσίας όσο και με δικές του πρωτοβουλίες υλοποιεί δράσεις και προγράμματα προκειμένου κάθε ημέρα να είναι ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων και με το Σωματείο Εργαζομένων ο Δήμος έχει λάβει τις εξής πρωτοβουλίες:
Διεξαγωγή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε όλο το προσωπικό του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. Αφορά τόσο στο μόνιμο προσωπικό όσο και σε όλους τους συμβασιούχους.
► Σταθερή ετήσια συνεργασία με εξωτερικό Ιατρό Εργασίας.
► Ο
Τεχνικός Ασφαλείας, ως εργαζόμενος του Δήμου, έχει έδρα στο εργοτάξιο του Δήμου.
Όλοι/όλες οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες του Δήμου που δικαιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και φρέσκο γάλα.
Πραγματοποίηση συχνών ενημερωτικών συναντήσεων του τεχνικού Ασφαλείας με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο χώρο εργασίας για πρακτικές οδηγίες και συμβουλές που προάγουν την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών στο χώρο εργασίας, την αποφυγή μυοσκελετικών παθήσεων μέσα από την ορθή στάση σώματος στο γραφείο κ.λπ.
Επίδειξη για την ασφαλή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού προς όλους τους εργαζομένους, με έμφαση στους νεοπροσληφθέντες και νεοπροσληφθείσες.
Τις ημέρες της πανδημίας τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Δήμο είναι αυξημένα, με δωρεάν μοριακά και rapid test για το προσωπικό.
Δωρεάν παροχή self-test για τις σχολικές καθαρίστριες και τις καθαρίστριες των παιδικών σταθμών, εφόσον δεν είχε προβλεφθεί από το Νόμο.

Είναι χρέος του Δήμου να εξασφαλίζει με κάθε μέσο την ασφάλεια των εργαζομένων του εφαρμόζοντας πρακτικές διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες.

Ταυτόχρονα όμως το ίδιο σημαντική είναι και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, που θα ενθαρρύνει όλο το προσωπικό να φέρεται υπεύθυνα για τη δική του ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των γύρω του.