28η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 23-7-2021 και ώρα 9:00.-


Συνεδρίαση