28η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Έκτακτη)

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 28η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20-7-2023 και ώρα 13:00.