29η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Κατόπιν της Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας της ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 από ώρα 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00, 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00.

Η 29η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26-7-2023 και ώρα 13:00.