2η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας

Η Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει τη Δευτέρα 17-2-2020 και ώρα 14:15, στο δημοτικό κατάστημα.-