2η/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει την Τρίτη 3-3-2020, ώρα 14:30, στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.-