2η/2021 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει εκτάκτως, διά περιφοράς, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.