2η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει τη Δευτέρα 14-3-2022 και ώρα 14:00, στο δημοτικό κατάστημα.