2η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει εκτάκτως, διά περιφοράς, την Τετάρτη 9-2-2022 από ώρα 14:00 έως 18:00.