2η/2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 14-3-2022 και ώρα 20:00.