2η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 2/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τη Δευτέρα 16-1-2023 και ώρα 13:00.