2η/2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

ΟΠΚΑΠ

Η 2η/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 14-2-2023 και ώρα 14:30.