2η και 3η/2021 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 24-2-2021 και ώρα 18:00 (2η ειδική συνεδρίαση) και ώρα 19:00 (3η συνεδρίαση).

Αποφάσεις 2ης/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αποφάσεις 3ης/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Συνεδρίαση