2η συνάντηση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Παιδικοί Σταθμοί

Στις 22/11/2023 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση Επιστημονικού προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου με τη προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας και την Ομάδα Παιδικής Προστασίας με θέμα “Κακοποίηση – παραμέληση παιδιών – Αναγνώριση του προβλήματος στο Παιδικό Σταθμό – Ενδεδειγμένες ενέργειες των παιδαγωγών”.
Στη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης του φαινομένου, αλλά και της στενής διασύνδεσης των δύο υπηρεσιών, η οποία και θα συνεχιστεί με επόμενες συναντήσεις.