31η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 31η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7-8-2023 και ώρα 13:00.