32η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 32η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11-8-2023 και ώρα 9:00.