35η/2022 (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 35η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 5-8-2022 και ώρα 12:00.