35η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 35η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8-9-2023 και ώρα 9:00.