36η/2022 (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 36η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 19-8-2022 και ώρα 13:00.