37η/2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, την Τρίτη 20-10-2020 και ώρα 14:00.-