38η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 38η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10-10-2023 και ώρα 13:00.