3η/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει την Πέμπτη 7-2-2019 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.-