3η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Πέμπτη 18-6-2020 και ώρα 13:00, στο δημοτικό κατάστημα.-