3η/2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 29-3-2021 και ώρα 15:00.