3η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Τρίτη 12-4-2022 και ώρα 14:00, στο δημοτικό κατάστημα.