3η/2023 και 4η/2023 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 20-3-2023.
► Ώρα 18:00
(3η/2023 συνεδρίαση) και
► Ώρα 19:00
(4η/2023 συνεδρίαση).

Συνεδριάσεις