3η/2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 31-5-2023, ώρα 16:00.