4 νέα απορριμματοφόρα απέκτησε το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου

Καθαριότητα - Πράσινο

Με την υπ’ αριθ. 205/ 2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

Ακολούθως, με την υπ’ αρ.πρωτ. 33784/21.12.2021 σύμβαση με την εταιρία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ποσού 704.320,00€, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προμηθεύτηκε συνολικά 4 νέα απορριμματοφόρα μάρκας Mercedes, υψηλής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με ειδικό συμπιεστή απορριμμάτων, καύσιμο Diesel, τύπος πρέσα και χωρητικότητας 16 κ.μ.

Η παραλαβή των οχημάτων έγινε μέσα στον Ιούλιο 2022.

Τα 4 νέα απορριμματοφόρα περιεργάστηκε πρόσφατα η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου, ακούγοντας πολύ προσεκτικά τις επεξηγήσεις για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους.