40η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 40η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18-10-2023 και ώρα 13:00.