42η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 42η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 4-10-2022 και ώρα 13:00.