43η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 43η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13-11-2023 και ώρα 13:00.