44η/2019 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.