44η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 44η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 29-10-2021 και ώρα 13:00-