44η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη)

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 44η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-11-2023 και ώρα 11:00.