45η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 45η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21-11-2023 και ώρα 13:00.