46η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 45η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 10-11-2021 και ώρα 12:00-