46η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 46η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 24-10-2022 και ώρα 13:00.