48η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 48η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 7-11-2022 και ώρα 13:00.