4η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Τρίτη 22-9-2020 και ώρα 12:15, στο δημοτικό κατάστημα.-