4η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει διά περιφοράς την Παρασκευή 27-3-2020 και ώρα 9:00.-